เปิดระเบียบกกต. พรรคการเมืองทำอะไรได้ ไม่ผิดกฎเหล็ก 180 วัน

เปิดระเบียบกกต. พรรคการเมืองทำอะไรได้ ไม่ผิดกฎเหล็ก 180 วัน

กกต. อธิบายชัด 180 วัน ก่อนเลือกตั้ง พรรคการเมืองทำอะไรได้บ้างไม่ผิดระเบียบคณะกรรมการการ จัดประชุมสาขาพรรค เลี้ยงอาหารสมาชิกพ่วงปราศรัยเปิดตัวผู้สมัครสามารถทำได้แต่ต้องระวังไม่ให้เข้าข่ายจูงใจ วันที่ 12 มกราคม 2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และนายทะเบียนพรรคการเมือง ได้มีหนังสือตอบกลับข้อสอบถามของนายทินกร ปลอดภัย ผู้อำนวยการพรรคไทยภักดี กรณีขอความชัดเจนว่าในช่วงระยะเวลา 180 วัน ก่อนสภาผู้แทนราษฎรครบวาระตามมาตรา 68 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2560 พรรคสามารถจัดประชุมแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด และการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ซึ่งมีสมาชิกของพรรคเข้าร่วม สามารถจัดให้มีอาหารว่างสำหรับสมาชิกได้หรือไม่ และรูปแบบงานเป็นการจัดประชุม มีเวทีปราศรัยเพื่อแนะนำตัวผู้สมัครส.ส.ในเขตพื้นที่นั้นๆ ได้หรือไม่นั้น

ล่าสุดนายทะเบียนพรรคการเมืองให้ความเห็นเรื่องดังกล่าวในหนังสือตอบกลับ 

โดยระบุว่า การจัดประชุมตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด และการจัดตั้งสาขาพรรคเป็นกิจการปกติของพรรคการเมือง ที่สามารถทำได้ตามมาตรา 33 และมาตรา 35 ของพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ประกอบข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 12 ข้อ 13 ของประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่องการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ซึ่งการจัดให้มีอาหารว่างสำหรับสมาชิกพรรคการเมืองผู้เข้าร่วมประชุมสามารถทำได้ แต่พึงระมัดระวังมิให้เป็นการกระทำเพื่อจูงใจลงคะแนนให้แก่ตนหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นส.ส.ตามมาตรา 73 พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. เนื่องจากขณะนี้อยู่ในห้วงเวลาการหาเสียงตามมาตรา 68(1) กฎหมายเดียวกัน

ส่วนการจัดประชุมมีเวทีปราศรัยเพื่อแนะนำตัวผู้สมัครส.ส.ในเขตพื้นที่นั้นๆ พรรคการเมืองสามารถทำได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายกำหนดว่า ภายหลังการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดแล้ว ห้ามพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมอื่นๆ อีก แต่ต้องพึงระมัดระวังมิให้เป็นการกระทำฝ่าฝืนมาตรา 73 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561 และมาตรา 50 ประกอบมาตรา 53 และมาตรา 54 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560

ทั้งนี้ ผู้สมัครและพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ข้าราชการการเมือง และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติและข้อควรระวัง กฎเหล็กจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในช่วงระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ขณะนี้ได้เรียกบางแพลตฟอร์มมาแจ้งข้อกล่าวหา ส่งไปเปรียบเทียบปรับยัง กก.1 บก.ปคบ. ในข้อกล่าวหา เสนอจำหน่ายและจำหน่ายสลากเกินราคาฯ ไว้แล้ว ส่วนข้อกล่าวหา ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ได้ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ไว้แล้ว อยู่ระหว่างรอผลการเปรียบเทียบปรับ สำหรับบางแพลตฟอร์มอยู่ระหว่างออกหมายเรียกผู้ต้องหา จะได้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นต่อไป

ในแต่ละปีก็จะมีการพิจารณาทบทวนแนวทางการพิจารณาในปีนั้น ๆ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและประโยชน์ของผู้สมัครเป็นสำคัญครับ ซึ่งประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีก็จะช่วยเป็น feedback loop เช่น การพยายามสร้างสมดุลของ influence ของคุณสมบัติทางวิชาการ (รวมทั้งงานวิจัย) กับคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ครับ

วิปรัฐบาล มั่นใจพร้อม ซักฟอก 15 ก.พ. ลั่นไม่ยุบสภาหนีแน่นอน

ชินวรณ์ บุณยเกียรติ วิปรัฐบาลแสดงความมั่นใจก่อน ซักฟอก 15 ก.พ. ลั่นไม่ยุบสภาหนีแน่นอน ฝากถึงฝ่ายค้านอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธาน คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือ วิปรัฐบาล กล่าวถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจมาตรา 152 ว่า ขณะนี้ทางคณะรัฐมนตรีมีความพร้อมที่จะตอบชี้แจงในญัตติดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.เป็นต้นไป วิปรัฐบาลมองว่า เป็นเวลาที่เหมาะสม

นายชินวรณ์ กล่าวว่า ดูจากประเด็นฝ่ายค้านแล้วมีประมาณ 20 ประเด็น ซึ่ง ฝ่ายรัฐบาลต้องเตรียมความพร้อม ในการชี้แจงประมาณ 40 ประเด็น โดยทุกประเด็นที่ฝ่ายรัฐบาลได้ติดตาม ก็คิดว่า ฝ่ายรัฐบาลจะชี้แจงได้อย่างชัดเจน แต่ก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักในการชี้แจงของแต่ละฝ่ายให้ประชาชนตัดสินใจ

หลังจากนี้จะมีการนัดประชุมวิปสองฝ่ายในวันที่ 25 ม.ค. เพื่อกำหนดวันอภิปราย แต่ฝ่ายวิปรัฐบาลมองว่า ใช้เวลาในการซักฟอกเพียง 2 วัน ก็เพียงพอแล้ว พร้อมยืนยันว่าคณะรัฐมนตรีมีความพร้อม และคงไม่มีการยุบสภาเพื่อหนีการอภิปรายแน่นอน พร้อมขอให้ฝ่ายค้านทำการบ้านอย่างเต็มที่

นอกจากนี้นายชินวรณ์ยังได้ฝากฝ่ายค้านด้วยว่า การอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 152 นี้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้ายของสภาฯสมัยนี้ จึงอยากให้ ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลอภิปรายด้วยความสร้างสรรค์ไม่ควรนำเรื่องส่วนตัวมาอภิปราย ควรที่จะเสนอแนะปัญหาในการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองอย่าง ตรงไป ตรงมา

และคิดว่า ทางนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะตอบอย่างตรงไป ตรงมา เพื่อจะทำให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและเชื่อว่า ในโลกยุคใหม่ ข่าวสารจะถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างกว้างขวาง ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งในอนาคตด้วย

ขณะที่เด็ก ม.3 อีกคนเล่าว่าตนโดนล่วงละเมิดทางเพศ 2 ครั้ง และล่าสุด เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีรุ่นน้อง ม.1 มาแจ้งว่าตนถูกครูแม็กล่วงละเมิดทางเพศเช่นกัน

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> ดัมมี่ออนไลน์ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ufabet 2023 แทงบอลออนไลน์ สล็อตแตกง่าย